1 кю Tachi Waza (Тачи вадза – техника стоя)

27.07.2015 admin 0

Ushiro Eri dori: Ikkyo – Kote gaeshi – Shiho nage Jodan tsuki: Ikkyo – Nikyo – Sankyo – Shiho nage – Irimi nage – Kaiten nage Chudan tsuki: Nikkyo – Sankyo – Kote gaeshi – Kaiten nage Shomen uchi: Gokyo Muna dori: Shiho nage Ushiro Katate dori kubi shime: Kote gaeshi – Shiho nage